VIII Kierunek Wizerunek za nami – dziękujemy!

VIII edycja branżowej (nie)konferencji Kierunek Wizerunek już za nami – po dwóch latach cyfrowej emigracji, spotkaliśmy i spotkałyśmy się na żywo, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Tegoroczna edycja była szczególna, nawiązywała bowiem do nieoczekiwanych wyzwań, przed którymi stanęły wszystkie Biblioteki w 2022 roku – dostosowania dotychczasowej oferty oraz działań do szukających schronienia w Polsce imigrantek i imigrantów z Ukrainy. W trakcie dwóch dni (nie)konferencji uczestniczki i uczestnicy mieli okazję, by w trakcie edukacyjnej, interaktywnej gry oraz trzech tematycznych warsztatów skorzystać z wiedzy zaproszonych ekspertek, a przede wszystkim samym przetrenować umiejętności niezbędne w trakcie pracy w tych nowych, wielokulturowych warunkach. 

Program

 • Dzień I (19 września 2022)
  Wielokulturowa Biblioteka
  10:00 - 11:00
  Rozpoczęcie konferencji
  Sala kinowa (I piętro, budynek III)
  11:00 - 15:00
  Wielokulturowa Biblioteka | gra edukacyjna
  Biblioteka to miejsce szczególne. Żadna inna instytucja publiczna nie ma wizerunku tak przyjaznego, nie wydaje się tak bezpieczna i otwarta dla wszystkich. Naturalną rzeczą jest zatem, że biblioteki są przestrzenią spotkań także dla przedstawicieli różnych kultur, a w rezultacie mogą w jeszcze pełniejszy sposób przyczyniać się do integracji i rozwoju swoich lokalnych społeczności. Gra pokazuje praktyczną realizację modelu wielokulturowej biblioteki.
  15:00 - 16:30
  Przerwa na obiad
  Parkova Bistro PPNT, budynek III, parter
  16:30 - 18:30
  Grupa I
  Przede wszystkim się porozumieć - komunikacja międzykulturowa || W trakcie warsztatu uczestnicy poznają charakterystykę komunikacji międzykulturowej oraz dowiedzą się o sposobach na pokonywanie barier komunikacyjnych wynikających z różnic międzykulturowych wśród użytkowników biblioteki.
  16:30 - 18:30
  Grupa II
  Bibliotekarz jako nauczyciel? Język polski jako obcy w bibliotece || W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami nauczania języka polskiego jako obcego, a także dowiedzą się, jak stworzyć niezbędnik w postaci zbioru narzędzi i materiałów dydaktycznych. Ponadto uczestnicy nauczą się tworzenia konspektu lekcji j. polskiego jako obcego na poziomie początkującym na podstawie ogólnodostępnych materiałów.
  16:30 - 18:30
  Grupa III
  Biblioteka jako miejsce bezpieczne dla użytkowników i pracowników || W trakcie warsztatu uczestnicy poznają dobre i złe praktyki we współpracy z uchodźcami, a także zapoznają się z zasadami działania tzw. miejsc bezpiecznych.
  19:00
  Spotkanie integracyjne
  Contrast Cafe Gdynia
  Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego
  81-374 Gdynia
 • Dzień II (20 września 2022)
  Kryzys humanitarny
  9:00 - 11:00
  Grupa I
  Biblioteka jako miejsce bezpieczne dla użytkowników i pracowników || W trakcie warsztatu uczestnicy poznają dobre i złe praktyki we współpracy z uchodźcami, a także zapoznają się z zasadami działania tzw. miejsc bezpiecznych.
  9:00 - 11:00
  Grupa II
  Przede wszystkim się porozumieć - komunikacja międzykulturowa || W trakcie warsztatu uczestnicy poznają charakterystykę komunikacji międzykulturowej oraz dowiedzą się o sposobach na pokonywanie barier komunikacyjnych wynikających z różnic międzykulturowych wśród użytkowników biblioteki.
  9:00 - 11:00
  Grupa III
  Bibliotekarz jako nauczyciel? Język polski jako obcy w bibliotece || W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami nauczania języka polskiego jako obcego, a także dowiedzą się, jak stworzyć niezbędnik w postaci zbioru narzędzi i materiałów dydaktycznych. Ponadto uczestnicy nauczą się tworzenia konspektu lekcji j. polskiego jako obcego na poziomie początkującym na podstawie ogólnodostępnych materiałów.
  11:30 - 13:30
  Grupa I
  Bibliotekarz jako nauczyciel? Język polski jako obcy w bibliotece || W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami nauczania języka polskiego jako obcego, a także dowiedzą się, jak stworzyć niezbędnik w postaci zbioru narzędzi i materiałów dydaktycznych. Ponadto uczestnicy nauczą się tworzenia konspektu lekcji j. polskiego jako obcego na poziomie początkującym na podstawie ogólnodostępnych materiałów.
  11:30 - 13:30
  Grupa II
  Biblioteka jako miejsce bezpieczne dla użytkowników i pracowników || W trakcie warsztatu uczestnicy poznają dobre i złe praktyki we współpracy z uchodźcami, a także zapoznają się z zasadami działania tzw. miejsc bezpiecznych.
  11:30 - 13:30
  Grupa III
  Przede wszystkim się porozumieć - komunikacja międzykulturowa || W trakcie warsztatu uczestnicy poznają charakterystykę komunikacji międzykulturowej oraz dowiedzą się o sposobach na pokonywanie barier komunikacyjnych wynikających z różnic międzykulturowych wśród użytkowników biblioteki.
  13:30 - 15:00
  Obiad
  Parkova Bistro PPNT budynek III, parter

Opinie