VIII Kierunek Wizerunek za nami – dziękujemy!

VIII edycja branżowej (nie)konferencji Kierunek Wizerunek już za nami – po dwóch latach cyfrowej emigracji, spotkaliśmy i spotkałyśmy się na żywo, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Tegoroczna edycja była szczególna, nawiązywała bowiem do nieoczekiwanych wyzwań, przed którymi stanęły wszystkie Biblioteki w 2022 roku – dostosowania dotychczasowej oferty oraz działań do szukających schronienia w Polsce imigrantek i imigrantów z Ukrainy. W trakcie dwóch dni (nie)konferencji uczestniczki i uczestnicy mieli okazję, by w trakcie edukacyjnej, interaktywnej gry oraz trzech tematycznych warsztatów skorzystać z wiedzy zaproszonych ekspertek, a przede wszystkim samym przetrenować umiejętności niezbędne w trakcie pracy w tych nowych, wielokulturowych warunkach. 

Pierwszego dnia na osoby uczestniczące w (nie)konferencji czekała przygotowana przez Maję Brankę i Dominikę Cieślikowską gra Wielokulturowa Biblioteka, której celem było nie tyle zdobycie wiedzy, co zrozumienie tego, w jaki sposób przedstawiciele i przedstawicielki grup mniejszościowych funkcjonują w instytucjach kultury, a także – co możemy zrobić, jako pracownicy takich miejsc, aby ułatwić korzystanie z naszych ofert oraz wzmocnić integrację społeczną. Gra posłużyła nam również jako punkt wyjścia do trzech tematycznych warsztatów.

  • Pierwszy, Przede wszystkim się porozumieć – komunikacja międzykulturowa, poprowadziła specjalistka, Magdalena Herzberg-Kurasz, kładąc nacisk na rolę empatii oraz poszukiwania zrozumienia w kontakcie z przedstawicielami i przedstawicielkami innych kultur. W końcu, jeśli włączamy w działalność naszych organizacji migrantów i migrantki, przede wszystkim musimy się z nimi porozumieć.
  • Podczas drugiego, Bibliotekarz jako nauczyciel? Język polski jako obcy w bibliotece, certyfikowana egzaminatorka języka polskiego jako obcego, Izabela Rutkowska, zachęcała bibliotekarki i bibliotekarzy do włączenia do oferty swoich instytucji współcześnie niezwykle poszukiwanych i ważnych zajęć: uczenia obcokrajowców i obcokrajowczyń języka polskiego.
  • W trakcie spotkania przedstawiła podstawowe narzędzia oraz zaprezentowała ich wykorzystanie w trakcie lekcji języka polskiego jako obcego w bibliotece bądź innej instytucji kultury. Trzeci z warsztatów, Biblioteka jako miejsce bezpieczne dla użytkowników i pracowników, poprowadzony przez Annę Kawalską, zaznajamiał uczestniczki i uczestników z dobrymi i złymi praktykami we współpracy z osobami z doświadczeniem uchodźczym, a także przedstawiał zasady tworzenia miejsc bezpiecznych. 

Od 24 lutego wiele zmieniło się w sposobie pracy naszych instytucji, tak prężnie odpowiadających na potrzeby uchodźców, migrantów, ale również mieszkańców Polski, poszukujących informacji, wytchnienia, czy bezpiecznej przestrzeni. W bardzo krótkim czasie pracownice i pracownicy bibliotek musieli opanować nowe umiejętności i kompetencje – komunikacyjne, organizacyjne, jak również językowe. VIII (nie)konferencja odpowiedziała na merytoryczne, komunikacyjne potrzeby bibliotekarek, bibliotekarzy oraz osób pracujących w instytucjach kultury, stawiając na zrozumienie zachodzących procesów, adaptację, integrację z nowymi użytkownikami i użytkowniczkami naszych placówek, a także na zdobyciu ułatwiających dalszą pracę kompetencji oraz umiejętności.