Maja Branka

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Psychologii Uniwersytetu SWPS. Edukatorka z ponad 20letnim doświadczeniem, autorka procesów edukacyjnych (cykle edukacyjne, webinaria, gry edukacyjne). Ekspertka polityki
równościowej i zarządzania różnorodnością, autorka licznych materiałów szkoleniowych. Współautorka koncepcji i superwizorka Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego oraz Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji.


Współautorka i współredaktorka licznych publikacji równościowych, m.in: Wielokulturowa biblioteka (2014); (Nie)warto się różnić? Dylematy i wyzwania metodologiczne edukacji antydyskryminacyjnej (2013), Edukacja Antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski (2010). Od 2010 roku związana ze środowiskiem bibliotekarskim poprzez Program Rozwoju Bibliotek (Szkoła trenerska dla bibliotekarzy i bibliotekarek, program Do*cenić bibliotekę jak skutecznie prowadzić rzecznictwo, Sieć LABiB), a także projekt Biblioteka miejscem
spotkań wielu kultur.

Na (nie)konferencji: autorka gry Wielokulturowa Biblioteka.