Magdalena Herzberg-Kurasz

Absolwentka socjologii; doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendystka i badaczka w projekcie naukowym Narodowego Centrum Nauki poświęconym fazie pustego gniazda. Współpracuje jako badaczka w międzynarodowych projektach naukowych przy wdrażaniu planów równościowych w środowisku akademickim. Autorka artykułów naukowych z zakresu socjologii sportu, procesów emigracyjnych oraz fazy pustego gniazda. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat doświadczeń kobiet, których dorosłe dzieci opuściły rodzinny dom, odnosząc je bezpośrednio do roli matki.

Na (nie)konferencji: prowadząca warsztaty pt.: „Przede wszystkim się porozumieć – komunikacja międzykulturowa”.