Dominika Cieślikowska

  • Dominika Cieślikowska

Psycholożka międzykulturowa, certyfikowana trenerka i superwizorka umiejętności międzykulturowych i antydyskryminacyjnych. Od 20 lat współorganizuje oraz współprowadzi krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia (szkolenia, webinaria, projekty badawcze, konferencje, publikacje) promujące kompetencje międzykulturowe, dialog między kulturami i zarządzanie różnorodnością. Współautorka, autorka i redaktorka ponad 50 publikacji, w tym pozycji „Wielokulturowa biblioteka”. Pracuje z różnymi instytucjami nad wprowadzaniem modelu wielokulturowej instytucji oraz osobami indywidualnymi w zakresie zwiększania kompetencji międzykulturowych. Związana od wielu lat ze środowiskiem bibliotecznym, dla którego przygotowuje dedykowane konferencje, szkolenia, webinary i konsultacje. Pasjonatka wielokulturowej literatury dziecięcej.

Na (nie)konferencji: autorka gry Wielokulturowa Biblioteka.