Anna Miodyńska

Podczas (nie)konferencji można liczyć na zaskoczenie, inspirację i spotkanie z ludźmi, z którymi  chce się pozostawać w kontakcie. Warto tam przyjechać po raz pierwszy i warto tam wracać.

Share: Pinterest