Agnieszka Mróz

Dla uczestników konferencja to szansa na zdobycie nowych umiejętności i spojrzenie na wyzwania stojące przez bibliotekami z nowej – świeżej perspektywy.

Share: Pinterest

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name *
  • Website