Monika Schmeichel-Zarzeczna

Historyk sztuki, trenerka, bibliotekarka. Zawodowo związana z MBP
w Lublinie. Zajmuje się prowadzeniem działań wykorzystujących nowe technologie w edukacji, pisaniem
projektów oraz wspieraniem rozwoju osób z różnych grup wiekowych i społecznych. Trenerka w
ogólnopolskich programach tj. „Lekcja:Enter”, „Bardzo Młoda Kultura”, „Biblioteka Online”, „Re-
Animuj się!”. Członkini Stowarzyszenia LABiB, ambasadorka EPALE, stypendystka Ministra KiDN.
Realizuje autorski projekt “Biblioteka Aplikacji”, którego celem jest wsparcie pracowników instytucji
kultury w nauce korzystania z narzędzi cyfrowych potrzebnych do działań organizacyjnych,
edukacyjnych lub animacyjnych.