Joanna Grandzicka

Coach Action Learningu, twórca Startera – doradca biznesowy

Doświadczony menadżer z szesnastoletnim stażem w budowaniu nowych zespołów, marek i projektów oraz ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu firmy. Angażuje w firmy/projekty z branż kreatywnych, startupów, nowoczesnej edukacji, turystyki, nowych mediów wspierając je w rozwoju w obszarze biznesowym, marketingowym oraz HR.

• Współtwórca Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER oraz programu akceleracyjnego Starter Rocket, zapewniającego dostęp do najwyższej klasy mentorów, także zagranicznych, inwestorów oraz networking i promocję. W ramach akceleracji wspiera founderów szczególnie w obszarze leadership oraz rozwoju zespołu. Podejmowała decyzje o wejściach kapitałowych Startera do wybranych spółek, uczestniczy w radach nadzorczych. Ocenia projekty biznesowe zgłaszające się do Startera zarówno pod kątem biznesowym, jak również kompletności i komplementarności zespołu odpowiedzialnego za dany projekt. Wspiera wybrane zespoły jako mentor. W ramach projektu proprzedsiębiorczego dla młodzieży realizowanego we współpracy z Washington Business Association współtworzyła program rozwojowy dla menadżerów “Employee Development Program”, z którego skorzystały takie firmy jak Young Digital Planet czy Kemira. We współpracy z firmą Samsung oraz Google angażuje się we wspieranie edukacji technologicznej dzieci i młodzieży w Gdańsku (Mistrzowie Kodowania, Google Rise). Jest również zaangażowana w rozwijanie programu zgamifikowanych lekcji przedsiębiorczości w gdańskich szkołach oraz współtworzyła ogólnopolską konferencję “Bezze” poświęconą innowacjom w edukacji.
• Współtwórca Clipstera, jedynego miejsca w Polsce łączącego coliving, coworking oraz cooperation. Założeniem twórców jest to miejsce, w którym oprócz rozwoju indywidualnego uczestników następuje także tworzenie się i rozwój zespołów. Jest to platforma zapewniająca idealne środowisko do matchmakingu oraz testowania pomysłów biznesowych. W tym projekcie jest również mentorem dla wybranych projektów.
• Certyfikowany Coach metodą Action Learnig – coachingu grupowego ukierunkowanego na działanie wg krocząco stawianych celów biznesowych w sprzyjającej rozwojowi grupie

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkoły Bankowej