Anna Strzałkowska

z zawodu psycholożka i socjolożka, nauczycielka akademicka zatrudniona
na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Pracowni Realizacji Badań
Socjologicznych UG. Jest autorką książki Zarządzanie zróżnicowanym
wiekowo zespołem, publikacji dotyczących przywództwa i kierowania
oraz raportów i ekspertyz z zakresu problemów społecznych, m.in.
wykluczenia i inkluzji społecznej. Aktywna działaczka na rzecz praw
człowieka oraz trenerka antydyskryminacyjna. Współprzewodnicząca
Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania w Gdańsku.