O (nie)konferencji

(nie)konferencja Kierunek-Wizerunek to dwudniowe, ogólnopolskie wydarzenie branżowe dla bibliotekarzy i pracowników bibliotek. Tegoroczna, piąta edycja poświęcona będzie zarządzaniu w bibliotekach. Zapraszamy do udziału dyrektorów, osoby kierujące filiami i działami bibliotek.

Inspiracją dla tematyki kolejnej (nie)konferencji Kierunek-Wizerunek są głębokie zmiany na rynku pracy. Nowe pokolenia rozpoczynające pracę, a także niektórzy z obecnych bibliotekarzy i bibliotekarek nie chcą być zarządzani w sposób hierarchiczny.  Oczekują możliwości partycypacji w podejmowaniu decyzji, szansy rozwoju i realizacji swoich projektów.


A to stawia przed kadrą zarządzającą nowe wyzwania.  Kierowanie zespołem to odpowiedzialne i niełatwe zadanie. Jak je realizować mając na uwadze dobro instytucji jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników? Jak włączać ich w podejmowanie decyzji i umiejętnie korzystać z pokładów ich kreatywności?

Na te i inne pytania nurtujące kadry zarządzające bibliotekami odpowiemy podczas tegorocznej (nie)konferencji. Przygotujemy liderów i liderki Bibliotek do tej zmiany w zarządzaniu.

Pierwszego dnia odbędzie się grupowy trening opierający się na facylitacji włączającej. Facylitacja włączająca (CoResolve) zapewnia bezpieczne i ustrukturyzowane podejście w sytuacji różnicy zdań. Daje możliwość przejścia poprzez (a nie ponad) to, co dzieli, do kreatywnych rozwiązań.

Zaczniemy od diagnozy własnych stylów zarządzania ludźmi i/lub projektami, poznamy metody Głębokiej Demokracji jako jednej z metod włączających w zarządzanie i dojdziemy do wniosków, które liderki i liderzy z bibliotek będą mogli wziąć ze sobą do swoich środowisk.

Drugi dzień to warsztaty z zakresu zarządzania turkusowego, organizacji czasu pracy oraz poświęcony kwestii rozdzielania bądź łączenia życia prywatnego ze służbowym.

Kierunek-Wizerunek odbędzie się w dniach 23-24 września 2019. Zapisy ruszają 20 sierpnia, koszt uczestnictwa wynosi 100 zł.

Nie bez znaczenia jest miejsce, w którym odbędzie się (nie)konferencja Kierunek – Wizerunek. Nowoczesne wnętrza Pomorskiego Parku Naukowo-­Technologicznego w Gdyni z pewnością wyzwolą kreatywność i pobudzą do działania.

Honorowy Patronat nad (nie)konferencją objął Prezydent Miasta Gdyni

Patronat medialny: Lustro Biblioteki