Małopolski Instytut Kultury

Jesteśmy samorządową instytucją kultury województwa małopolskiego powstałą w efekcie modernizacji Małopolskiego Ośrodka Kultury. Od 2002 roku funkcjonujemy pod nową nazwą, której charakter wyznacza cele, jakie przed sobą stawiamy.

Promocja regionu
Promujemy i twórczo wykorzystujemy zasoby kulturowe Małopolski, dając mieszkańcom
regionu możliwość aktywnego uczestnictwa w kulturze. Tworzymy autorskie projekty kulturowe dla wzmocnienia tożsamości regionalnej Małopolan. Zajmujemy się edukacją dotyczącą dziedzictwa kulturowego Małopolski, w tym dziedzictwa mniejszości narodowych i etnicznych. W działaniach promocyjnych szczególny nacisk kładziemy na wykorzystanie nowych technologii.

Kadry kultury
Wspieramy aktywność i kreatywność osób zajmujących się działalnością kulturalną. Poprzez szkolenia oraz tworzenie sieci współpracy zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, używania nowych metod i narzędzi pracy oraz eksperymentowania. Zależy nam na tworzeniu wspólnoty małopolskich podmiotów kultury, działających razem i wspierających się wzajemnie.

Badania i analizy
Obserwujemy i analizujemy procesy zachodzące w kulturze Małopolski. Realizujemy badania, opisujemy zjawiska, przygotowujemy kompleksowe informacje, formułujemy rekomendacje, które służą podmiotom sektora kultury w skutecznym wykorzystywaniu jego potencjału. Rezultaty naszej działalności upowszechniamy we współpracy z polskimi i europejskimi partnerami.