Anna Strzałkowska

Z zawodu psycholożka i socjolożka, z zamiłowania trenerka i konsultantka w zakresie psychologii organizacji i zarządzania. Pracuje zarówno z grupami szkoleniowymi, jak i indywidualnie jako coach (certyfikacja ICC).

Nauczycielka akademicka zatrudniona na Uniwersytecie Gdańskim, autorka książki Zarządzanie zróżnicowanym wiekowo zespołem oraz publikacji dotyczących przywództwa i kierowania.  Od 2005 roku była związana z Ośrodkiem Doradztwa i Treningu Kierowniczego, w którym przeprowadziła min. 800 dni szkoleniowych. Aktywna działaczka na rzecz praw człowieka oraz trenerka antydyskryminacyjna. Współprzewodnicząca Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania w Gdańsku.

Prywatnie miłośniczka psów i sportu, zwłaszcza wspinaczki i piłki ręcznej, którą trenowała zawodowo.